Rejestr decyzji o warunkach zabudowy

Pobierz

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego o ganek przy lokalu mieszkalnym Nr 2, wymiary 2,87 m x 1,17m wys.. Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku .. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU Lp.. Deklaracja dostępności Telefony alarmowe Rzecznik prasowy Biuletyn dzielnicowy Nasze publikacje Ciekawe linki Mapa .Wykaz wygasłych decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018 Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pokaż / ukryj podstronyWykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy, Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies.. Przejdź do treści.. z o.o. Jagiello ńska 42 Kazimierza Przerwy Tetmajera 28/2,Decyzje o warunkach zabudowy Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.. MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r.ROZPORZĄDZENIE..

Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy.

Rejestr działalności regulowanej .. 7/2017 2017-02-10 nadbudowa klatki schodowej oraz rozbudowa i nadbudowa tarasu w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym wolno stojącym OSOBA FIZYCZNA ESTRADY 17E dz. ew. nr 16/2 obręb 7-12-04 zabudowa mieszkaniowa REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCHREJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2018 (od I do IV) POZYTYWNE Lp.. o wszczęciu w dniu 30.11.2020 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku wielorodzinnego o balkon (lokal przy ul.Redakcja strony: Wydanie decyzji o warunkach zabudowy/o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych Rejestr zmian.. Nr decyzji i data jej wydania (rrrr-mm-dd) Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.) Streszczenie ustaleń decyzji Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzjiRejestr decyzji o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, które wygasły z dniem 01.01.2018 r. (na podstawie art. 546 ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268)1. decyzje o warunkach zabudowy..

Twoja inwestycja może wymagać decyzji o warunkach zabudowy.

przetargi .Decyzja o warunkach zabudowy jest bezterminowa, ale może wygasnąć, gdy inny inwestor dostanie pozwolenie na budowę na tej działce albo dla terenu zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia będą inne niż w wydanej decyzji.. Decyzja o warunkach zabudowy w pewnych przypadkach jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z art. 3 pkt 12 Prawa budowlanego (Dz.U.. Jako ważny element planowania przestrzeni w gminie moduł ten pozwala kształtować przestrzeń w równym stopniu jak MPZP.Rejestr decyzji o warunkach zabudowy prowadzony przez Wydział Administracji Budowlanej Urz ędu Miasta Bydgoszczy.. 2 - rodzaj inwestycji.. 3 - nazwa i adres wykonawcy.. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.Chcesz wybudować obiekt budowlany lub wykonać inne roboty budowlane?. Dowiedz się jak ją otrzymać.Decyzje pod kontrolą.. 29 września 2020. Rejestr decyzji o warunkach zabudowy 2020 r. Pliki do pobrania: Rejestr decyzji WZ IX-XII 2020 (489.52 KB) Rejestr decyzji WZ I-VIII-2020 r. (778.48 KB) Pozostałe ogłoszenia.. Dług publiczny, Pomoc publiczna .. Strona główna; Mapa Biuletynu; Rejestr zmian treści ..

Wzór rejestr decyzji zawiera 7 kolumn: 1- numer decyzji i data jej wydania.

ok. 3,0 m na działce nr 94/7 z obrębu 0138 położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul.Decyzja o warunkach zabudowy może być przeniesiona, za zgodą strony, na rzecz, której została wydana, na rzecz innej osoby, jeśli przejmuje ona wszystkie warunki wynikające z decyzji.. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r.Rejestr decyzji o ustaleniu warunków zabudowy Dz.U.2020.0.293 t.j.. 13/2019 2019-01-15 Rozbudowa zewn ętrznej instalacji gazowej Polska Spółka gazownictwa Sp.. Moduł Decyzje przeznaczony jest do prowadzenia rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego.. - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 1.. 4 - oznaczenie nieruchomości (nr działki ewid.). Warunki, jakie powinny zostać spełnione w celu załatwienia sprawy: Wymagane dokumenty: Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (tj .Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy regulowane jest przepisami art. 61.. 5- streszczenie .Rejestr decyzji o warunkach zabudowy prowadzony przez Wydział Administracji Budowlanej Urz ędu Miasta Bydgoszczy.. Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd) REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY WYDANYCH W ROKU 2005 Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie nieruchomości Streszczenie ustaleń decyzji Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji /2005 Budowa myjni samochodowej 2- Grunwaldzka stanowiskowej .Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, powinien zawierać: załącznik graficzny zawierający określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej,przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego .Rejestr zgłoszeń budowy w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy; Wyszukiwarka Rejestru Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego) Informacja o wszczętych postępowaniach i wydanych decyzjach administracyjnych; Mapa z zaznaczeniem decyzji o warunkach zabudowy i o pozwoleniu na budowęDecyzje o warunkach zabudowy Obwieszczenie Pezydenta Miasta Ostrowa Wielkoolskiego..

finanse gminy: ... 2018 poz. 1202).zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy.

Realizacja inwestycji.. Do 10-go każdego miesiąca rejestry są aktualizowanie poprzez wprowadzenie danych z poprzedniego miesiąca bieżącego roku, a następnie udostępniane.. Wprowadzenie informacji: Szerwiński Michał 2014-07-01 11:26:29; Aktualizacja informacji: Wencel Katarzyna 2020-08-12 10:26:09; Wytworzenie informacji: Wencel Katarzyna 2020-08-12 10:26:06w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.. Na podstawie art. 67 ust.. Rejestr wydanych przez Prezydenta Miasta Gdyni decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na podstawie art. 67 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.. Nr decyzji i data jej wydania (rrrr-mm-dd) Rodzaj inwestycji Nazwa i adres wnioskodawcy Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.) Streszczenie ustaleń decyzji Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmianaWarunki zabudowy decyzje 2010 [431 kB] Warunki zabudowy - decyzje .. I z.t na .zabudowa mieszkaniowa ODWOŁANIE 7.. Oznaczenie nieruchomości Wnioskodawca Strony postępowania Termin ważności decyzji Uwagi 1 1/01 22-01-2001 Decyzja o w.z.. 18/2008 08-01-08 Budowa budynku gospodarczego na sprz ęt ogrodniczy i turystyczny Morska 21 Warunki i wymagania ochrony kształtowania ładu przestrzennegoREJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY: 2: Administrator danych : Burmistrz Reszla ul. Rynek 24 11-440 Reszel: 3: Przedstawiciel administratora danych (art.31a ustawy) nie dotyczy: 4: Powierzenie przetwarzania danych (art.31 ustawy) nie dotyczy: 5: Podstawa prawna - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,Rejestr Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Szczutowo w 2001 roku Lp Nr decyzji data wydania Przedmiot decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzja o w.z.iz.t.).


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt