Sąd rejonowy gdańsk-północ czytelnia akt

Pobierz

Poniedziałek 7:30 - 18:00.. Inne oddziały: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ I Wydział Cywilny.. : (58) 321 37 96 Czytelnia Akt KRS.. Postanowieniem z dnia 2 lipca 2020 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku odrzucił skargę powódki na postanowienie referendarza sądowego z dnia 26 maja 2020 roku.Czytelnia akt stanowi wydzieloną część Biura Obsługi Interesantów, w której udostępniane są akta do wglądu.. Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 30 września 2020r.. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ Sekcja ds. (1) przeciwko B. B. (1) o zapłatęCzytelnia akt.. Zarządzenie Prezesa Sądu o utworzeniu Biura Obsługi Interesantów, w skład którego wchodzi Czytelnia AktSygn.. postanowienia z dnia 22 października 2020 roku.. funkcjonowania Czytelni Akt: Podstawa prawna Czytelni Akt.. Regulamin Czytelni Akt.. w Gdańsku.. akt XIV C 377/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 marca 2021 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku XIV Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: asesor sądowy Piotr Szutenberg Protokolant: sekretarz sądowy Michał Kukuła po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2021 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa K. K. przeciwko O. akt I C 1904/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aneta Szałkiewicz - Łosiak Protokolant: Stażystka Agnieszka Benert-Branicka po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2016 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa P. poniedziałek 7 3 0 - 18 00. wtorek - piątek 7 3 0 - 15 3 0. nr A-0212-14/20, zgodnie z §§ 4,5: - Ustala się godziny otwarcia Sądu Rejonowego w Rzeszowie dla Interesantów od 8:00 do 14:00 (wstrzymuje się dyżury poniedziałkowe do odwołania).Kierownik Biura Obsługi Interesantów .. Dokumenty udostępniane są po wypełnieniu wniosku bez potrzeby udawania się do sądu rejestrowego.. : (58) 321 38 51 Czytelnia ogólna.Czytelnia akt KRS.. G. o naruszenie dóbr osobistych 1 .. Gdańsk, Piekarnicza 10.. Fotokopie akt / dokumentów - Czytelnia akt KRSPoniżej przedstawiamy informacje dotyczące funkcjonowania czytelni akt KRS w Sądzie Rejonowym VII Wydziale Gospodarczym KRS Gdańsku - Północ w Gdańsku.. Czytelnia Akt: tel.. [ Sądy ] 80-126 Gdańsk, Piekarnicza 10. ul. Stefana Okrzei 8.. 80-126 Gdańsk.. +48 32 43-81-105 do 107. e-mail: Godziny przyjęć interesantów:.. Katarzyna Reźny.. Sąd Rejonowy w Stargardzie.. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ.. akt VI GU 380/21, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Kazimierza Gendig, numer PESEL , nr NIP zamieszkałego: 84-300 Lębork, ul.Czytelnia Akt.. Uprzejmie informujemy iż akta KRS / dokumenty można zamawiać oraz przeglądać elektronicznie poprzez podane formularze.. Działanie tej komórki jest określone Regulaminem Czytelni akt, który stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 26/2017 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie z dnia 12 czerwca 2017 r.Sygn.. Punkt Informacyjny: Poniedziałek 7:30 - 18:00.. Gdańsk - Północ.. VII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ prowadzi sprawy rejestrowe z obszaru właściwości:Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ Gdańsk Sądy Czytelnia Akt Krajowego Rejestru Sądowego:Budynek B, parterponiedziałek: 8:00-17:00,wtorek - piątek: 8:00-15:00.. Kino MapaCzytelnia Akt: Poniedziałek: 8:00 - 17:00 Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00 (ostatni interesant może wejść do czytelni akt najpóźniej na 30 minut przed końcem urzędowania czytelni) Biuro Podawcze/Punkt Informacyjny: Poniedziałek 7:30 - 18:00 Wtorek - Piątek 7:30 - 15:30Czytelnia Akt: Poniedziałek: 8:00 - 17:00 (ostatnia osoba może wejść do Czytelni o godz. 16:30) .. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Sąd Rejonowy w Gdyni Sąd Rejonowy w Kartuzach Sąd Rejonowy w Kościerzynie .. Dlajurysty.pl to baza aktów prawnych na bieżąco aktualizowana przez nasz zespół prawników .Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.. Godziny pracy: poniedziałek 8:30-18:00. wtorek - piątek 8:30-15:30. przerwa 12:30-12:55 (na czas trwania przerwy wszyscy interesanci opuszczają Czytelnię Akt) adres emailowy: .. Lokalizacja: Budynek Sądu Rejonowego.. Godziny obsługi:email: .. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2014 Prezsa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie z dnia 30.01.2014 r. dot.. Ul. Piekarnicza 10. zmiany godzin urzędowania Sądu, informujemy że:Krajowy Rejestr Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdańsk Północ Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru SądowegoCzytelnia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie czynna jest w poniedziałki w godzinach: 8:30 - 18:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach: 8:30 — 15:30, z zastrzeżeniem, że ostatnie akta udostępniane są uprawnionym w poniedziałki do[BMSiG-55816/2021] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z 17 sierpnia 2021 r., wydanym w sprawie o sygn.. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ XIV Wydział Cywilny.email: .. M. przeciwko Gminie M.. UZASADNIENIE.. Wtorek - Piątek 7:30 - 15:30.. Egzekucyjnych przy XIII Wydziale Cywilnym.. Ankieta oceny satysfakcji Interesantów.. Od dnia 1.06.2020 r. do odwołania udostępnia się do wglądu fizyczne akta spraw:Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku.. Gdańsk, Piekarnicza 10.. G. o .Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Piotrowska Protokolant: stażysta Małgorzata Stokłuska po rozpoznaniu w dniu 06 października 2017 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa J. D.. Wtorek - Piątek 7:30 - 15:30. .. Czytelnia Akt Krajowego Rejestru Sądowego: Budynek B, parter poniedziałek: 8: 00-17: 00, wtorek - piątek: 8: 00-15: 00.Sygn..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt