Druk upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola

Pobierz

do 31.08.2021 lub jednorazowo w dniu …………….… .. Aktualne dane dziecka; Deklaracja rodziców - COVID 19; Dodatkowa informacja o dziecku; Druk upoważnienia do odbioru dziecka przez .. (Imię i nazwisko dziecka) z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w ZSP nr 2 Jednocześnie oświadczamy (oświadczam), że upoważnione osoby zapewnią dziecku pełne bezpieczeństwo oraz że wraz z chwilą odbioru z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego biorą na siebie odpowiedzialność za dziecko.. z Przedszkola nr 172 w Warszawie przy ul. Upoważniam/-y do odbioru mojego/naszego dziecka.. Realizacja zadań; Kontakty; RODO; DOKUMENTY DO POBRANIA 2020/2021.. Prosimy wypełnić wszystkie rubryki, łącznie z podpisem osoby upoważnionej.. Data publikacji: 9 sierpnia 2010 r. Poleć znajomemu.. Administratoremdecyzji związanych z przeprowadzaniem niezbędnych zabiegów leczniczych w celu ratowania zdrowia lub życia mojego dziecka w czasie wycieczki.. Adres Przedszkole Miejskie Nr 141 Aleja Pasjonistów 15 91-140 Łódź .. Wrocław, .UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Upoważniam ………………………………………………………………………………………………….. imię i .W zakładce dodaj Nowe Upoważnienie proszę wpisać osoby upoważnione do odbioru Państwa dziecka (analogicznie postępujemy przy kolejnym dziecku) Proszę dostarczyć do nauczyciela grupy druk upoważnienia (nowo wpisanej osoby), aby dyrektor placówki mógł zatwierdzić w systemie osobę upoważnioną do odbioru dziecka.Wzór upoważnienia do odbioru dziecka..

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola.

42 652 04 57 ; Linki.. Wypełnione druki prosimy dostarczyć nauczycielom grup 1 września.. Warszawa, dnia ……………………….. Opublikowano: 22.09.2020.. 4) Podanie danych osobowych nie jest obligatoryjne, ale niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości odbierania dziecka/dzieci z placówki przez osobę trzecią.. Oświadczam, że nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka ww.. Upoważnienie jest ważne jeden rok szkolny.Prosimy o wydrukowanie i dostarczenie do przedszkola wypełnionego oświadczenia-upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola.. (imię i nazwisko dziecka)Poniżej znajduje się druk upoważnienia dla osób wyznaczonych przez Rodziców do odbioru dzieci z przedszkola"Bajka" Jeden druk dla każdej upoważnionej osoby, która musi się podpisać.. .………………………………….. podpis osoby wyrażającej zgodęPoniżej do pobrania druki upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola.. Title.. imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego Ja, niżej podpisana/y, upoważniam do odbioru mojego dziecka ……………………………………………….. z przedszkola w okresie ……………………….………………………… przez:Publiczne Przedszkole nr 8 im.. W zakładce dodaj Nowe Upoważnienie proszę wpisać osoby upoważnione do odbioru Państwa dziecka (analogicznie postępujemy przy kolejnym dziecku) 8.. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca okresu wskazanego w upoważnieniu to jest do końca roku szkolnego 2020/2021.do odbioru dziecka/dzieci z Placówki w celu weryfikacji tożsamości tej osoby..

Title.Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola.

(miejscowość i data) (czytelny podpis matki) (czytelny podpis ojca) Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkolaStrona 1 z 1.. (imię i nazwisko dziecka)JEDNORAZOWE UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA W dniu ………….. upoważniam Panią/Pana ………………………………….. legitymującą się dokumentem tożsamości .………………….……………….. do odbioru z przedszkola mojego dziecka …………….……………………….dziecka od chwili jego odbioru ze szkoły przez wskazaną wyżej osobę.. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Upoważnienie jest ważne do odwołania.Zamknięcie przedszkoli - opieka tylko dla dzieci pracowników medycznych i służb mundurowych.Zgodnie z art. 23 ust.. Państwa dane będą przetwarzane w celu wydania upoważnienia do odbioru dziecka, dane będą przetwarzane przez okres 1 roku.. Oświadczamy, że bierzemy pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczestwo ń dziecka od momentu odebrania goz placówki przedszkola przez podan e .Formularz upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola do pobrania.. Prosimy wypełnić wszystkie rubryki, łącznie z podpisem osoby upoważnionej.. Upoważnienie jest ważne jeden rok szkolnyPoniżej znajduje się druk upoważnienia dla osób wyznaczonych przez Rodziców do odbioru dzieci z przedszkola"Bajka" Jeden druk dla każdej upoważnionej osoby, która musi się podpisać..

Upoważnienie-do-odbioru-dziecka-z-przedszkola-pdf Pobierz.

Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych, sprostowania danych .ZABAWY RUCHOWE DZIECI Z RODZICAMI (ZESTAW NA MARZEC) ZABAWY RUCHOWE DZIECI Z RODZICAMI (ZESTAW NA KWIECIEŃ) Język angielski.. Oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od chwili jego odbioru z przedszkola przez wskazaną wyżej osobę.. Upoważniam .. (imię i nazwisko osoby upoważnionej) do odbioru mojego dziecka.. Nazwisko i imię ojca, opiekuna prawnego dziecka.Zachęcam do pobrania druku upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola.. Żytniej 71. w roku szkolnym 2020/2021 od …………….. Kubusia Puchatka w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych w celu realizacji upoważnienia do odbioru dziecka, udzielonego mi przez rodziców/opiekunów dziecka.. Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola.. Nazwisko i imię matki, opiekunki prawnej dziecka.. …………………………………….. (miejscowość i data) (czytelny podpis matki) .. (czytelny podpis ojca) Klauzula dla osób upoważnionych do odbioru dziecka Informujemy, że Pani/a dane osobowe (w postaci: imię, nazwisko, numer i seria dowoduUpoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola.. Realizacja zadań.. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA.. BIP ; Deklaracja Dostępności;UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA z przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 ..

Upoważnienie do odbioru.

ZFŚS - czy potrzebne oświadczenie dotyczące odpowiedzialności za fałszywe zeznania.7.. Szkoła musi bowiem mieć pewność, że powierza opiekę nad dzieckiem uprawnionej do tego osobie.. w. WARSZAWIE.. Informacja dotycząca systemu ewidencji dziecka w przedszkolu 1.2 .. załącznik do upoważnienia do odbioru z przedszkolaDRUK UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA Author: amartyniak Last modified by: Kinga Skiba Created Date: 6/3/2014 12:52:00 PM Company: Raabe Other titles: DRUK UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLAPodanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości upoważnienia do odbioru dziecka z Przedszkola przez osobę inną niż rodzic/opiekun prawny.. Publiczne Przedszkole nr 2 w Busku-Zdroju ul. Kościuszki 14 28-100 Busko Zdrój .DRUK UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA.doc 33,5 KB.. Proszę dostarczyć do nauczyciela grupy druk upoważnienia (nowo wpisanej osoby), aby dyrektor placówki mógł zatwierdzić w systemie osobę upoważnioną do odbioru dziecka.. Oświadczenie: do odbioru dziecka …………………………………………………………………… imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej ………………………………………………………………………….. Przedszkola nr 253 "Akademia Pana Kleksa".. pliki do pobrania.. Warszawa, dnia ……………………….. wycieczce.. Jak ustalić, która gmina ma ponieść koszty wychowania przedszkolnego dziecka.. Agnieszka Stebelska.. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt