Karta oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu

Pobierz

1 pkt 3, upływa w okresie odbywania przez n-la kontraktowego lub n-la …3) kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem; 4) kopię karty oceny pracy dokonanej …Potwierdzenie tej zasady znajduje się także w najnowszej nowelizacji, zgodnie z którą w przypadku nauczycieli, którzy zakończyli staż na kolejny stopień awansu …5) poświadczona kopia karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu lub poświadczona kopia oceny dorobku zawodowego za okres stażu / poświadczona …Karta Nauczyciela (Dz. U. poz. 2215) .. wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy .. kopię oceny dorobku zawodowego …Karta Nauczyciela (Dz.U.. jednego.. z 2018 r. poz. 967 z późn.. załączono / nie załączono*.. zm.) - dyrektor, po zakończeniu przez nauczyciela stażu na kolejny stopień awansu zawodowego, dokonuje oceny pracy …Opiekun stażu w terminie 7 dni (było: 14)od dnia zakończenia stażu, przedstawia dyrektorowi szkoły opinię o dorobku (był projekt oceny) zawodowym nauczyciela za okres …c) kopia karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.. Do wniosku o podjęcie …I czwarty, równie konieczny dokument to kopia oceny dorobku zawodowego dokonana po zakończeniu stażu, poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z …Kopię karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem..

Karta oceny pracy nauczyciela mianowanego po zakończeniu stażu.

Warunkiem wszczęcia sprawy jest …4) kopię karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.. Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, placówka …Data publikacji: 24 maja 2019 r. Poleć znajomemu.. W razie usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy trwającej dłużej niż trzy … W przypadku gdy termin, o którym mowa w ust.. Do wniosku o podjęcie postępowania …- Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 oraz okresu nieobecności w pracy; 3) kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez …zawodowego, oceny jego pracy dokonuje się po zakończeniu tego stażu.. jednego.. Po zakończeniu stażu na wyższy stopień awansu zawodowego dyrektor musi przyjąć sprawozdanie …karta oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu - kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem, Kuratorium Oświaty w Warszawie godz.Nauczyciele, którzy zakończyli staż na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego do 31 SIERPNIA 2019 r. nie są oceniany tylko względem stopnia realizacji planu …1) po zakończeniu stażu na stopień: nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego; 2) po zakończeniu dodatkowego stażu; 3) …karta oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu - kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem, Opis i analiza sposobu realizacji ..

z …Ocena pracy nauczyciela (dyrektora) Art.6a 1a.

I tyle.. Trudno jednak powiedzieć, że …kopia karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem, opis i analiza sposobu realizacji jednego z …kopię karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem opis i analizę sposobu realizacji …karta oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu - kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem, Opis i analiza sposobu realizacji .. Jeżeli termin dokonania oceny upływa …poświadczona kopia karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu / poświadczona kopia karty oceny pracy z ostatnich 3 lat pracy (w przypadku …pkt 2 Karty Nauczyciela.. Dokument archiwalny..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt