Wniosek o wydanie dokumentacji osobowo-płacowej z archiwum

Pobierz

z o.o. Ożarów Mazowiecki 05-850 Poznańska 44. z o.o. w Łódź.. 4 MEDIA S.A. w upadłości.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. zm.).Dokumentacja osobowa i płacowa.. Wniosek powinien zwierać.. Koszty przechowywania uporządkowanej dokumentacji zależą od powierzchni, jaka będzie do tego celu wykorzystywana, stanu dokumentów, transportu i innych.Podstawa prawna wydania: o dokumentacja dotyczy wnioskodawcy o upoważnienie złożone w dokumentacji medycznej o 1upoważnienie jednorazowe (we wniosku lub odrębne) o 2prawny opiekun osoby małoletniej o prawny opiekun osoby ubezwłasnowolnionej3 Zobowiązuję się do pokrycia kosztów wykonania kserokopii dokumentacji .1) może skierować pisemny wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej, lub 2) udać się do Inspektora ds. udostępniania dokumentacji (Archiwum Zakładowe, pawilon 5, parter, pokój 127 - obok kasy), a w jednostkach podległych do miejsc składania wniosków i ustnie zażądać udostępnienia dokumentacji.. z 2015 r., poz. 1446) oraz UstawaDaty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło; PUI Inwest-Usługa Sp.. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz.U.2016.186) Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu wszelkich świadczeń zdrowotnych.Wniosek o wydanie kopii dokumentacji osobowo-płacowej dla celów emerytalno-rentowych byłym pracownikom zlikwidowanych przeds..

Podanie o wydanie uwierzytelnionej kserokopii akt z zespołu wersja .doc - wersja .pdf.

1983 nr 38 poz. 173) Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz. U. świadczenia rekompensacyjnego za niepodwyższanie płac w sferze budżetowej o wydanie dokumentacji osobowo - płacowej .. innych dokumentów z okresu zatrudnienia - w przypadku braku świadectwa pracy .. 2011 nr 123 poz. 698) oraz Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu UbezInformacja dotycząca RP7: Archiwa nie są podmiotami uprawnionymi do wystawiania dokumentu RP7; dokument ten jest stosowany wyłącznie w relacji Pracodawca/Pracownik.. kserokopia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.. Warszawa 02-871 ul. kartotek wynagrodzeńWniosek o wydanie dokumentacji osobowo-płacowej z Archiwum Szczegóły Kategoria: Referat Organizacyjny Opublikowano: czwartek, 06 sierpień 2015 00:25 .. Odsłony: 1233 Pobierz wniosek PDF ; .. Archiwum przed 01.08.2015 .Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w Archiwum Państwowym we Wrocławiu i Oddziałach w Bolesławcu, Jeleniej Górze, Kamieńcu Ząbkowickim i Legnicy Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego oraz nazwy zespołów archiwalnych objętych Zgłoszeniem użytkownika zasobu archiwalnego.W przypadku znalezienia przedsiębiorstwa w naszym wykazie, wszelkich informacji o trybie i stanie rozpatrywanych wniosków o wydanie kopii dokumentacji osobowej i płacowej na podstawie jego akt udzielają pracownicy Archiwum Zakładowego.Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U..

6.Wniosek o wydanie dokumentów z Archiwum Zakładowego i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych dot.

2005 nr 28 poz. 240)Znaleziono 1038 interesujących stron dla frazy wzór jak napisać wniosek o wydanie dokumentów w serwisie Money.pl.. WE WNIOSKU O ODNALEZIENIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH 1.. Jeśli chcesz otrzymać kopię dokumentacji osobowo-płacowej ze zlikwidowanej jednostki (przedsiębiorstwa) przechowywanej w archiwum, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, należy złożyć wniosek o wydanie potrzebnych Ci dokumentów.Wniosek jest zwolniony z opłat.. Łódź 90-513 ul. z o.o. w Warszawie.. Zarządzenie nr 23 Dyrektora Archiwum Państwowego w Warszawie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z dokumentacji niearchiwalnej w Archiwum Państwowym w Warszawie Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w MilanówkuPrzygotuj wniosek o wydanie dokumentów.. z o.o. - ul. Kazimierza Wielkiego 61; 66-400 Gorzów Wielkopolski; tel.. POZOSTAŁE.. Ankieta zgłoszeniowa na kurs archiwalny (wersja .doc): I stopnia.. Do zadań Archiwum Państwowego w Warszawie należy również prowadzenie spraw przechowywania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania w zakresie ustalonym Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w szczególności realizacja zadań wynikających z art. 51 u ust..

DR1 KR Wniosek o wydanie dokumentacji strona 1 z 2Wnioseko wydanie kserokopii dokumentacji osobowo-płacowej.

1, pkt 1, lit. c, f ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).Dokumentacja pracownicza staje się balastem, którego chcą się pozbyć.Rodzaj sprawy: wydanie kopii dokumentacji osobowo płacowej ze zlikwidowanej jednostki organizacyjnej przechowywanej w archiwum zakładowym , potwierdzonej za zgodność z oryginałem.. z o.o. 05-820 Piastów Reguły/k Warszawy, ul._Cennik wydawanych przez Archiwum zaświadczeń, odpisów i kserokopii _ Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury w sprawie maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (dz. U. z 2005 r., nr 28, poz. 240) za wykonanie kopii względnie odpisów dokumentów do celów emerytalno-rentowych pobierane są następujące opłaty:Należy je wydrukować, a następnie po czytelnym wypełnieniu przesłać do Archiwum.. 3 tej ustawy, oraz prowadzenie i administrowanie bazą .- wzór wniosku o brakowanie.. Zamiany 16/28.. Zgodnie z art. 23 ust.. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim - Gorzów Wielkopolski, ul. Mieszko I 39: DCC Sp.. Na obszarze każdego województwa jest archiwum, które gromadzi dokumentację ze zlikwidowanych państwowych zakładów pracy.Wystarczy wypełnić wniosek o wydanie dokumentacji medycznej..

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie kserokopii dokumentów (właściwe podkreślić): kserokopia świadectwa pracy.

0 strona wyników dla zapytania wzór jak napisać wniosek o wydanie dokumentówDokumentacja osobowa i płacowa Opublikowano w dniu 24 maja 2018 Autor: APB Od 1 kwietnia 2003 roku w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 241, poz. 2074) wiele osób poszukuje dokumentacji związanej z przebiegiem .Wydawanie dokumentacji osobowo-płacowej ze Składnicy Akt Przedsiębiorstw Zlikwidowanych.. 0 strona wyników dla zapytania wzór jak napisać wniosek o .Pamiętać należy, że Archiwum Narodowe w Krakowie nie przechowuje dokumentacji osobowo-płacowej wszystkich pomiotów działających w Małopolsce.. Miejsce: Urząd Miasta Gdyni Wydział Organizacyjny Archiwum Urzędu Adres: ul. Krzywoustego 6, 81-035 Gdynia .. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Archiwum Państwowego we Wrocławiu (ul. Pomorska 2, 50-215 Wrocław).. zatrudnienia w Urzędzie (byli pracownicy urzędu wojewódzkiego) dot.. 95 728 73 03: : Dokumentacja osobowo-płacowaZ-15b Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; .. RWN Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek; Więcej kategorii.. Podanie do Archiwum Państwowego w Poznaniu wersja .doc - wersja .pdf.. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn.. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Archiwum Państwowym we Wrocławiu pod adresem email:Serwis Archiwum Państwowego w Warszawie.. i byłym pracownikom UMG.. dane osoby zatrudnionej:Wydawane kserokopie z dokumentacji osobowo - płacowej do celów emerytalno - rentowych i socjalnych nie podlegają opłacie skarbowej - podstawa prawna: art. 2 ust.. z 2006 r., nr 97, poz. 673 z późn.. Na podstawie złożonego wniosku można uzyskać zaświadczenie oraz uwierzytelnione kserokopie dokumentów, .. Ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnymi archiwach (Dz.U.. W razie konieczności do podania należy dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej uiszczanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt