Zlecenie na wykonanie badań bakteriologicznych

Pobierz

Warunkiem przyjęcia próbek do badań jest uiszczenie opłaty za …Zlecenie wykonania bakteriologicznych badań wody Zlecam pobór i wykonanie bakteriologicznych badań wody - przyłącza wodociągowego wybudowanego do posesji pod …w dziedzinie pielęgniarstwa, może z pominięciem zlecenia le-karskiego przeprowadzać badanie fizykalne, kierować na bada-nia lub pobierać materiał do badań …WZORY FORMULARZY ZLECEŃ NA WYKONANIE BADAŃ (dostęne formularze są w wersji edytowalnej pdf, które przed edycją należy pobrać) ZHW Bydgoszcz .. Zleceniodawca (Pieczątka lub nazwa PSSE) Powiatowa Stacja -Sanitarno-Epidemiologiczna w Kołobrzegu, ul. Waryńskiego 2 …oraz wypełnioną umowę dla klienta indywidualnego (drukowanymi literami) i wypełnione zlecenie na wykonanie badań mikrobiologiczno epidemiologicznych (do pobrania …próbka 1 kału/wymazu do badań bakteriologicznych pobrana od osoby: 1 - zdrowej, - ozdrowieńca, - nosiciela, / PB-01 "Badanie diagnostyczne w przypadku zakażenia …Wykonanie badań nastąpi w oparciu o normy, metody zawarte w instrukcjach i/lub uzgodnione z Klientem, gwarantujące wiarygodność i obiektywność wyników.. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o …Zlecam wykonanie badania w kierunku obecności pałeczek jelitowych z rodzaju Salmonella i Shigella według metodyki badawczej: ( X - zaznacza Pracownik Punktu …Umowa zlecenie a badanie lekarskie..

Zmiana treści zlecenia wymaga formy …Zlecenia badań.

Umowa zlecenie podlega pod Kodeks cywilny, czyli nie obowiązują ją żadne przepisy prawne z Kodeksu pracy.W związku z tym osoba zatrudniona na tych warunkach nie musi wykonywać swoich obowiązków zawodowych w określonym miejscu i czasie, ani być kontrolowana przez swojego zleceniodawcę.CENNIK BADAŃ BAKTERIOLOGICZNYCH - ZLECENIA ODDZIAŁ LABORATORYJNY PSSE W CZŁUCHOWIE CENNIK BADAŃ BAKTERIOLOGICZNYCH - ZLECENIA BADANIA PODSTAWOWE Cennik …ZLECENIODAWCA wyraża zgodę na podzlecenie badań TAK / NIE* W tabeli 1 - (str. 2/2) wpisać parametr/metodę badawczą podzlecanego badania Proponowany/wskazany …Laboratorium zastrzega sobie prawo wykorzystania wyników badań do opracowań statystycznych bez ujawniania tożsamości Klienta.. 1 pkt 2 lit. d- kierowania na badania lub pobierania materiałów do badań bakteriologicznych (mocz, kał, plwocina, wymazy z nosa, gardła i narządów …Pobieranie wymazu do badań bakteriologicznych.. Decyzja o zgodzie na odstępstwa należy do Klienta.Zlecenie na wykonanie badań bakteriologicznych (15a) nr _15a _Zlecenie _na _wykonanie _badań _bakteriologicznych.doc 0.12MB Zlecenie na wykonanie badań …Zlecenie na wykonanie badań bakteriologicznych..

Aktualne wersje naszych zleceń badań bez cen dostępne są poniżej.

W przypadku chęci otrzymania wersji zleceń z cenami (dla lekarzy weterynarii) prosimy o kontakt mailowy z nami.Zlecenia wpływające do Oddziału Laboratoryjnego Epidemiologii otrzymują kod: ZL/ kolejny numer zlecenia/rok, zarejestrowane próbki otrzymują kod: EP/kolejny numer …1 Miejscowość, data ZLECENIE NA WYKONANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH ZLECENIOBIORCA Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie ul. Ks. Piotra Ściegiennego 6 A, 8-00 Krosno tel.. : 9 ZLECENIODAWCA Imię, nazwisko / Nazwa Adres NIP / REGON Telefon Reprezentowany przez: Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy wykonanie badań laboratoryjnych żywności pasz .- § 1 ust.. Materiał do badania powinien być pobierany z obszaru na którym występują zmiany chorobowe.. Zgodnie z art. 6 ust.. z o. o. w Olsztynie, ul. Słoneczna 46, 10-687 Olsztyn tel.. ZLECENIE NA WYKONANIE BADAŃ BAKTERIOLOGICZNYCH.. Pobraną próbkę należy …Na zlecenie dozoru geologicznego Wykonawca będzie prowadził dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do ich jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte z własnej woli.. W przypadku odstępstwa od niniejszego zlecenia Klient zostanie o nim poinformowany przed rozpoczęciem badania.. Zleceniodawca (Pieczątka lub nazwa PSSE) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kołobrzegu ul. Waryńskiego 8 …ZLECENIE NA WYKONANIE BADAŃ BAKTERIOLOGICZNYCH..

ZHW Bydgoszcz - …możliwości realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie Umowy / zlecenia na wykonanie badań.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt