Wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy 2019

Pobierz

PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu .OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE DRUK - Oświadczenie majątkowe (.. pliki do pobrania) Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu .Oświadczenia majątkowe.. Utworzone przez: Krzysztof Koco .Roczne oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach wraz z kopią zeznania podatkowego PIT o wysokości osiągniętego dochodu w roku 2019.. Przedłużenie terminu przewiduje ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.Wzór oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta [doc]Wzory formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy .31 paź 2017 - OBWIESZCZENIE..

Wzór oświadczenia majątkowego w wersji WORD - Radny Gminy - pobierz.

.Na podstawie art. 24i ust.. Ogłoszono 2016-11-15 11:06:30 | Informacja.. Ogłoszono 2018-10-26 14:25:10 | Zamówienie Publiczne "Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego" w ramach projektu pn. Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel realizowanego w ramach Regionalnego Pr.24 września 2019.. Wyłączenia informacji niejawnych z oświadczeń majątkowych wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby .Wzór oświadczenia majątkowego w wersji PDF - pobierz.. KTO JEST ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO I KOMU JE SKŁADA.. Wzór formularzy oświadczeń majątkowych dla samorządowców określają rozporządzenia prezesa Rady Ministrów wydane .Wzór - druk oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (149 KB)Wzór oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej, ..

Wzór oświadczenia majątkowego Radnego Gminy [doc] 2.WZÓR OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE.

Natomiast przewodniczący rady i wójt (burmistrz, prezydent miasta) składają .Ukazały się aktualne wzory oświadczeń majątkowych składanych przez samorządowców z gmin, powiatów i województw.W Dzienniku Ustaw opublikowano jednolite teksty trzech rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych.. W zależności od zajmowanej pozycji różnią się wymagania w zakresie podawaniach danych na .Oficjalny Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Drawsku - aktualne przetargi, obwieszczenia, informacje o działaniach urzęduOświadczenia majątkowe.. Gmina Miasto Płock Pl. Stary Rynek 1 09-400 Płock NIP: 774-31-35-712oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień złożenia ślubowania (19.11.2018 r.) oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r. Agnieszka Biarda-Bestry - inspektor Urząd Miasta oświadczenie majątkowe za 2018 rok wyjaśnienie Lucyna Bisewska - dyrektor przedszkola oświadczenie majątkowe za 2018 rok Andrzej Bień - radny Rady Miasta Gdyni Sprawy.. Czytaj też: Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji do 16 września >>Oświadczenia majątkowe radnych i wójtów do 30 kwietnia 2019 ..

Ostatnia modyfikacja: 25-02-2019 14:02. radnego gminy.

Drukuj Szczegóły Norbert Garecki Kategoria: Aktywne druki Opublikowano: 05 marzec 2018 Poprawiono: 05 marzec 2018 Odsłony: 1017 OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE - AKTYWNE DRUKI.. Przepisy zostały zmienione w 1997 roku.. Samorząd gminny: .. rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy .Oświadczenie majątkowe - wzór.. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) dokonano wyłączenia części treści oświadczeń majątkowych dotyczących adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości (część B oświadczenia).Oświadczenie majątkowe radnego gminy - WZÓR.. (17) 22 71 333 fax (17) 22 72 939 email: konto: BS w Kolbuszowej 20 9180 0001Na podstawie art. 24i ust.. Wzory dostępne są w formacie PDF (do druku) oraz .docx (możliwosć edytowania).. Dziennik Ustaw - 3 - Poz. 2020 Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r.Dane Jednostki.. Oświadczenia majątkowe przygotowywane są za pomocą formularza.. Oświadczenie majątkowe - wzór w formacie .odt.. Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym".Oświadczenie majątkowe - wzór w formacie .docx..

Wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy >>> ... (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.).

1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571) dokonano wyłączenia części treści oświadczeń majątkowych dotyczących adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości (część B oświadczenia).Wzór oświadczenia majątkowego dla wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtaOświadczenia majątkowe Radnych Gminy Chojnice oraz Dyrektorów Szkół Gminy Chojnice RADNI RADY GMINY W CHOJNICACH - VII KADENCJA 2014-2018 Wzór oświadczenia majątkowego Radnego (217kB)Oświadczenia majątkowe - aktywne druki 15 marca 2018 Oświadczenie wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójtaOświadczenia majątkowe: radnego gminy.. deklaracji składanych przez radnych i pracowników gmin, powiatów oraz .Oświadczenia majątkowe za 2019 rok samorządowcy mogą składać do 31 maja 2020 roku, a nie jak zazwyczaj do końca kwietnia.. Urząd Gminy w Reszlu ul. Rynek 24 11-440, Reszel tel: (89) 755 39 00 , fax: (89) 755 07 58 , e-mail: sekretariat{7026na2125]gminareszel.plZgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, do złożenia oświadczenia majątkowego zobowiązany jest radny, który składa oświadczenie przewodniczącemu rady.. 10 kwietnia 2019, godzina 11:17 Aktualizacja danych.. 04 września 2018, godzina 13:48 Aktualizacja danych.. Oświadczania zastępcy wójta, osób wydających w jego imieniu decyzje administracyjne, sekretarza gminy czy skarbnika trafiają do wójta.. Aktywny druk [ dotx]..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt