Faktura za usługi budowlane dla niemca

Pobierz

Usługi świadczone za granicąMimo że usługi budowlane na nieruchomościach położonych za granicą nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, podatnik może mieć obowiązek wykazania ich w deklaracji VAT-7(16)/VAT-7K(11) (jeżeli w związku z tym świadczeniem poniósł w Polsce wydatki, od których zamierza odliczyć VAT).. Czy ten podatek VAT rozliczam w Polsce, czy w Niemczech i w jakiej .Faktura za zakup towarów z 19% VAT.. Stąd coraz częściej decydują się na to, by pracować sami na siebie, zakładając w Niemczech lub Polsce działalność gospodarczą.. Dodając do serwisu nowego kontrahenta unijnego należy wprowadzić dane samodzielnie, a następnie dokonać weryfikacji aktywności posiadanego numeru VAT-UE nabywcy.Faktura za usługę na rzecz firmy z innego krajue UE powinnna więc obowiązkowo zawierać następujące dane: nazwy i adresy sprzedawcy i nabywcy oraz ich numery NIP, numer kolejny i datę wystawienia faktury, zakres wykonanej usługi, cenę usługi netto i wartość sprzedaży netto, sumę wartości sprzedaży usług niepodlegających .. Miejscem opodatkowania jest zatem miejsce, gdzie siedzibę posiada usługobiorca.. W tym przypadku za miejsce świadczenia usługi i jej wykonywania należy uznać Niemcy.. Świadczenie usług budowlanych poza terytorium kraju podlega opodatkowaniu w miejscu, gdzie znajduje się nieruchomość, której usługa dotyczy (art. 28e ustawy o VAT).Usługi na nieruchomościach z obowiązkiem rejestracji do VAT..

Masz wątpliwości jak wystawić fakturę za usługi budowlane w Niemczech?

Moja firma jest podatnikiem VAT i VAT-UE.. faktura za usŁugi budowlane dla niemca Kiedy możemy wystawić Fakturę za usługi budowlane w Niemczech.. Dostawca naliczył niemiecką stawkę 19% VAT na fakturze.. Poniższy tekst prezentuje ogólne zasady związane z ich rozliczaniem oraz najczęściej pojawiające podatkiem VAT.. Jaką fakturę należy wystawić za usługi budowlane wykonane w Unii Europejskiej i jak ją opodatkować?. W celu sprawdzenia, czy dany numer VAT UE jest aktywny, można skorzystać z systemu VIES.. Faktura taka - co zrozumiałe - nie zawiera wyodrębnienia kwot netto i brutto, stawki podatku ani kwoty podatku.. Pracownicy jadą wtedy na delegację.Dokonałeś sprzedaży towarów lub usługę na rzecz kontrahenta z zagranicy?. Obowiązek zakresie podatku VAT powstaje tam gdzie leży nieruchomość, o czym mówi m.in. art. 28e polskiej ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a także przepisy niemieckiej ustawy o podatku od .Polacy uchodzą za pracowitych, bardzo dobrych i cenionych fachowców, którzy mają świadomość własnej wartości.. Sprawdź, jak powinna być wystawiona faktura sprzedaży dla zagranicznego kontrahenta!W deklaracji VAT w pozycji 21 Nasz podatnik świadczył usługi budowlane na nieruchomości znajdującej się w Niemczech.. Jednak A zaangażowała do wykonania usług polskiego (C) i niemieckiego (D) podwykonawcę..

Usługi budowlane powinny podlegać podatkowi VAT w Niemczech.

Podstawę opodatkowania takiej transakcji (kwotę .Faktura wystawiona przez polskiego podatnika VAT dla prywatnej osoby z Niemiec, na usługi budowlane, musi być opodatkowana w Niemczech - przez wystawcę (nabywca nie jest firmą, więc nie rozliczy VAT za sprzedawcę).Jestem podatnikiem VAT UE.. Zastanawiam się nad wystawieniem faktury bez VAT wskazując że usługa została wykonana na nieruchomości w Niemczech lecz bez informacji: odwrotne obciążenie (chyba że ten, który Panu zlecił usługi, jest zarejestrowany dla VAT także w Niemczech) a dopiero .usługi budowlane jako usługi związane z nieruchomościami podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 28e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u.. Ostatnio zakupiliśmy towary handlowe od kontrahenta z Niemiec, który posiada aktywny numer VAT-UE.. Niemniej jej wystawienie nie zmieni momentu powstania obowiązku podatkowego (w dalszym ciągu będzie to moment wykonania usługi, a nie data wystawienia faktury).. Co za tym idzie, miejscem ich opodatkowania są Niemcy, zaś na potrzeby rozliczenia polskiego Podatku VAT usługa ta nie podlega opodatkowaniu.Usługi na nieruchomości należy opodatkować tam, gdzie nieruchomość się znajduje (a więc w tym przypadku w Niemczech)..

Taka faktura musi natomiast posiadać wyrazy "odwrotne obciążenie".

Nie wiesz jak rozliczać podatki ?1) Usługi budowlane na terenie Niemiec, a także inne usługi związane z nieruchomościami położonymi na terytorium Niemiec.. Na fakturze tej nie wskazuje się stawki ani kwoty podatku.. zasada ogólna wiążąca opodatkowanie z miejscem siedziby nabywcy usług), stąd nie wykazuje się ich w informacjach .usługi - faktura winna zawierać wyrazy "odwrotne obciążenie".. Powinna się na niej natomiast znaleźć adnotacja "odwrotne obciążenie", informująca o tym, że do rozliczenia VAT zobowiązana jest firma .Świadczenie usług transgranicznych od lat wywołuje problemy rozliczeniowe na gruncie podatku VAT.. C i D wystawią za wykonaną usługę fakturę na A w ramach odwrotnego obciążenia.Faktury wystawiane przez podatnika powinny być w takim przypadku fakturami niemieckimi (dotyczy to usług wykonywanych zarówno na rzecz niemieckich podatników, jak i niepodatników) i zawierać przyznany mu niemiecki numer VAT.Z jaką stawką podatku VAT powinny być wystawiane faktury za usługi budowlane świadczone przez polskiego podatnika na rzecz kontrahentów z Niemiec?. - Chodzi tu o wykonanie oraz montaż elementów ze stali nierdzewnej (schody, balustrady itp.) Jest to dostarczane oraz montowane u klienta.. Jak obliczyć od takiej faktury polski podatek?Temat: faktury usługowe na Niemcy Dziękuję za te informację, są bardzo ważne dla mnie..

Jeśli tak, to co musi zawierać faktura i jaki będzie podatek VAT?

Zasady ogólne.. Nie wiesz jak udokumentować taką transakcję dla podmiotu zarówno z UE jak i z poza UE?. Wykonałem usługę budowlaną w Niemczech.. Czy mogę wystawić fakturę dla osoby prywatnej (obywatel Niemiec) za usługę budowlaną wykonaną dla niego w Niemczech?. W przypadku świadczenia usług, dla których zastosowanie ma art. 28 b. ustawy o VAT, ważne jest .Prowadzę działalność gospodarczą zarejestrowana w Polsce.. W tym przypadku, spółka stała na stanowisku, że zgodnie z art. 28e ustawy o VAT miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami jest miejsce położenia nieruchomości, stąd też obowiązek podatkowy przenoszony był na nabywcę.polski podwykonawca z Krakowa wystawiałby na rzecz podatnika (wykonawcy z Rzeszowa) polską fakturę dokumentującą sprzedaż usługi budowlanej, która nie podlega w Polsce opodatkowaniu, oznaczoną wyrazami "odwrotne obciążenie", a podatnik (wykonawca z Rzeszowa) zarejestrowany w Niemczech dla celów VAT rozliczyłby podatek od importu usług według obowiązujących w tym kraju przepisów,Usługi doradcze dla podmiotów będących podatnikami są opodatkowane zgodnie z art. 28b ustawy o VAT.. Wstęp Usługi budowlane w opisanym przypadku będą opodatkowane wyłącznie w miejscu położenia nieruchomości, z którą są związane, czyli w Niemczech.Faktura dokumentująca świadczenie usług dla kontrahenta spoza UE nie zawiera ani stawki ("NP") ani też kwoty podatku.. Polska firma może świadczyć taką usługę w ramach eksportu usług i przerzucić ciężar rozliczenia podatku (reverse charge) na odbiorcę usługi (niemieckiego podatnika VAT).Spółka wystawiała faktury ze stawką podstawową 23% w przypadku usług wykonywanych w Polsce, zaś w przypadku usług świadczonych w Czechach, czy w Niemczech wystawione faktury nie zawierały polskiego podatku VAT.. W razie świadczenia usług budowlanych za granicą na rzecz przedsiębiorcy - wystawia się tzw. "faktury NP." 3.Rejestry i deklaracjeOczywiście sprzedaż usług budowlanych dla osób prywatnych można również dodatkowo udokumentować fakturą.. Szczególnie popularna jest tu branża budowlana, która od lat w RFN wiąże się z mnogością zleceń.dla których miejscem świadczenia i tym samym opodatkowania jest kraj nabywcy (zgodnie z art. 28b ustawy o VAT), dla których miejsce świadczenia ustala się na zasadach szczególnych (np. kraj usługodawcy przy świadczeniach na rzecz niepodatników czy kraj, w którym znajduje się nieruchomość przy usługach budowlanych).W związku z wykonaniem usługi transportu towarów na rzecz kontrahenta z Niemiec, firma świadcząca usługę powinna wystawić fakturę.. Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług a dane na fakturze sprzedażyFaktura dla kontrahenta z UE.. Zdefiniowanie miejsca świadczenia usługi znajduje ustawowe umocowanieNatomiast fakturę wystawiamy poprzez zakładkę Faktury > Lista faktur > pozostałe rodzaje > Świadczenie usług dla podatników VAT-UE w trybie art. 28b.. Firmy świadczące usługi budowlane w Niemczech zgodnie z przepisami winny być zarejestrowane jako podatnik w tym kraju.Jeżeli polska firma zajmuje się świadczeniem usług budowlanych w Niemczech na rzecz innej niemieckiej firmy, to miejscem świadczenia na gruncie przepisów o VAT będą Niemcy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt