Harmonogram spotkań opiekuna stażu ze stażystą 2018

Pobierz

Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego na podstawie przepisów prawa oświatowe.Przedstawienie planu rozwoju zawodowego oraz zatwierdzenie go przez opiekuna stażu 2.Współpraca z opiekunem stażu Rozmowa wstępna, konsultacje Wrzesień 2017, Cały okres stażu Określenie zasad współpracy, konsultacja, zawarcie ustnego kontraktu między stażystą, a opiekunem, harmonogram spotkań 3.Opracowanie drogi rozwoju .Kontrakt określa zakres obowiązków stron oraz zasady współpracy między nauczycielem stażystą, a jego opiekunem stażu.. Agata Szczepaniak-Masłowska.. Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9c.. scenariusze zajęć.. Podstawowe wyjaśnienia prawne.. projekt oceny dorobku zawodowego.. Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę.. Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer: i naciśnij > > > .Zadania opiekuna stażu wynikające z Karty Nauczyciela: .. W materiale który przygotowaliśmy oferujemy Wam: 1.. PAŹDZIERNIK 2018 r. 1. arkusze obserwacyjne.. Miejsce odbywania stażu - GIMNAZJUM NR 2 im.. ks. P. Wawrzyniaka w Śremie TEMATYKA I TERMIN SPOTKANIA WRZESIEŃ 2011 r 1 Spotkanie informacyjne .Harmonogram zadań opiekuna stażu i nauczyciela stażysty w r. szk.. Data Temat Podpis WRZESIEŃ 08.09.2017 r. Spotkanie informacyjne: określenie zasad pracy w ramach stażu.HARMONOGRAM SPOTKAŃ opiekuna stażu ze stażystą odbywającym staż na nauczyciela kontraktowego Nauczyciel stażysta - mgr Aleksandra Kujawa Opiekun Stażu - mgr inż Jarosław Dulian Miejsce odbywania stażu - Zespół Szkół nr 34 w Bydgoszczy ul. Zacisze 16 Okres stażu - od 04 września 2017r do 31 maja 2018 r TEMATYKA I TERMIN .Harmonogram spotkań stażysty z opiekunem stażu..

Kontrakt z opiekunem stażu.

Poniżej przedstawiamy, krok po kroku drogę, którą należy pokonać .tematyka spotkań opiekuna stażu ze stażystą/kontraktowym.. HARMONOGRAM SPOTKAŃ STAŻYSTY Z OPIEKUNEM STAŻU Okres stażu - od 01 września 2017 r. do 31 maja 2018 r. Nauczyciel stażysta - mgr Magdalena Figler nauczyciel kontraktowy Opiekun stażu - XXX nauczyciel dyplomowany Miejsce odbywania stażu - Szkoła Podstawowa w XXX Lp.. Spotkania odbywają się w ustalonym terminie.. Dyrektor.. Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.. Złożenie planuDobra organizacja pracy młodego nauczyciela od strony formalnej ułatwi współpracę opiekuna ze stażystą, co pozwoli na dokładne zaplanowanie i realizację zadańzawodowego i wywiązywanie się ze swoich obowiązków opiekuna stażu Prowadzenie zajęć w obecności stażysty, nauczyciela kontraktowego.. Opiekunem stażu może być nauczyciel mianowany lub dyplomowany.. współpracy w roku szkolnym 2011/2012.. Dłutów.. wrzesień - maj Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego przez opiekuna stażu.. Cały okres stażu Potwierdzenie współpracy z nauczycielem - stażystą.. Omówienie i ustalenie przebiegu stażu, omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego, określenie obowiązków stażysty i opiekuna stażu oraz zasad współpracy.HARMONOGRAM SPOTKAŃ opiekuna stażu ze stażystą odbywającym staż na nauczyciela mianowanego-kontynuacja stażu ze względu na zmianę miejsca zatrudnienia Okres stażu - od 01 września 2013 r. do 31 maja 2014 r. Nauczyciel stażysta - mgr JOANNA DUSZCZAK - nauczyciel kontraktowyStażysta i Opiekun przed rozpoczęciem stażu podpisują uzgodniony harmonogram stażu i przekazują niezwłocznie do Realizatora Stażu, który zatwierdza harmonogram..

harmonogram lekcji obserwowanych i prowadzonych.

(imię i nazwisko stażysty) w wymiarze dziewięciu miesięcy oraz miesiąca po odbyciu stażu.. Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.. Nowe zadania i obowiązki opiekuna stażu w procesie awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.. współpracy w roku szkolnym 2011/2012.. Pomoc w doborze właściwych form realizacji zadań zawartych w planie.Harmonogram spotkań opiekuna stażu ze stażystą, Harmonogram przeprowadzonych zajęć przez opiekuna stażu, Harmonogram hospitowanych zajęć przez opiekuna stażu.. Nauczyciel stażysta może konsultować pojawiające się problemy na bieżąco.HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z OPIEKUNEM STAŻUMagdalena ZającMiesiącZadania realizowane przez opiekuna stażuZadania realizowane przez nauczyciela stażystęUwagi1 miesiąc WRZESIEŃ 20071.. Opracowanie Plan Rozwoju Zawodowego.Harmonogram spotkań opiekuna stażu ze stażystą, Harmonogram przeprowadzonych zajęć przez opiekuna stażu, Harmonogram hospitowanych zajęć przez opiekuna stażu.. Celem tej współpracy jest wszechstronne współdziałanie w zakresie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego przez nauczyciela stażystę.. Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego.. Ustalenie harmonogramu obserwacji zajęć i prowadzenia zajęć.. Harmonogram spotkań opiekuna stażu z nauczycielem stażystą .31 października 2018. sylwia bacewicz..

stażystą a. opiekunem stażu.

Opiekun stażu.. współpracy między.. przedszkola.. 2.Uwagi dotyczące przebiegu stażu pracy oraz zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego są uwagami konstruktywnymi, a nie krytyką.. z nauczycielem stażystą ubiegającym się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego mgr Sylwią Bacewiczopracowaniem planu rozwoju zawodowego oraz ze sposobem realizowania zawartych w nim zobowiązań.. 2001 / 2002 - szkoła podstawowa Miesiąc stażu Data Zadania nauczyciela opiekuna stażu i nauczyciela stażysty Efekty w ramach Planu rozwoju .. tradycji regionalnej związanej ze Świętami Wielkanocnymi" .Dziennik spotkań opiekuna stażu z nauczycielem stażystą.doc (95 KB) Kontrakt miedzy nauczycielem stażystą i opiekunem stażu.doc (30 KB) Kontrakt pomiędzy nauczycielem kontraktowym a opiekunem stażu.doc (33 KB) Sprawozdanie nauczyciela stażysty 2007-2008.doc (61 KB)Wzór kontraktu zawartego między opiekunem i stażystą Zasady współpracy nauczyciela stażysty .. i opiekuna stażu.. HARMONOGRAM SPOTKAŃ opiekuna stażu ze stażystą Okres stażu - od 01 września 2008 r. do 31 maja 2009 r.Kontrakt zawarty pomiędzy nauczycielem stażystą a opiekunem stażu - 2018.. Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer: i naciśnij > > > .Harmonogram spotkań z opiekunem stażu.. Jeśli w ramach własnego rozwoju zawodowego podjęłaś się funkcji opiekuna stażu, to materiał który przedstawiamy może być Ci bardzo pomocny w pełnieniu tej odpowiedzialnej funkcji..

2.Harmonogram spotkań nauczyciela kontraktowego z opiekunem.

Sprawozdanie opiekuna stażu ze współpracy z nauczycielem ubiegającym się o stopień nauczyciela mianowanego.. Podpisany harmonogram stanowi integralną część Umowy o staż (ze Stażystą) oraz załącznika do Porozumienia o realizację stażu (z Pracodawcą).oswiadczenia, spotkanie z opiekunem stazu, Notatka ze spotkania informacyjno- instruktażowego opiekuna stażu Pobierz cały dokument oswiadczenia.spotkanie.z.opiekunem.stazu.docPrzepisy dotyczące awansu zawodowego nauczyciela stażysty są nieco różne w placówce prywatnej i publicznej np. wymaganie, co do kwalifikacji opiekuna stażu czy też zasięgnięcia opinii Rady Rodziców.. Nawiązanie.. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk pedagogicznych.Wyznaczenie opiekuna stażu Dyrektor wyznacza nauczycielom stażystom oraz nauczycielom kontraktowym, którzy rozpoczęli staż, opiekuna stażu.. W placówkach samorządowych opiekunem stażu nie może być nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze.Opiekun stażu.. Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna, z zastrzeżeniem że: materiały wypracowane przez opiekuna stażu.. Wspólne opracowanie pisemnego kontraktu między stażystą a opiekunem stażu.. Harmonogram spotkań nauczyciela kontraktowego z opiekunem stażu Okres stażu: od 01 września 2018 r. do 31 maja 2021 r. .. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt