Oświadczenie majątkowe straz graniczna wzór 2018

Pobierz

Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.oŚwiadczenia majĄtkowe.. Strażak jest obowiązany złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym, w tym o majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową, przy nawiązywaniu lub rozwiązywaniu stosunku służbowego, corocznie oraz na żądanie przełożonego uprawnionego do mianowania lub powołania.Oświadczenie o stanie majątkowym Komendanta PSG w Kielcach - 2018 - BIP - Karpacki Oddział Straży Granicznej Biuletyn Informacji PublicznejKomendant Placówki SG w Gdańsku - Oświadczenia majątkowe - BIP - Morski Oddział Straży Granicznej Biuletyn Informacji PublicznejTomasz Praga - Komendant Główny Straży Granicznej - Oświadczenia majątkowe - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA Biuletyn Informacji Publicznej strona głównaOświadczenie majątkowe za 2020 r. 25.03.2021 13:19 (pdf 2.91 MB) Oświadczenie majątkowe za 2019 r. 23.03.2020 10:21 (pdf 3.08 MB) Oświadczenie majątkowe za 2018 r. 21.03.2019 14:22 (pdf 3.11 MB) Oświadczenie majątkowe za 2017 r. 15.03.2018 07:32 (pdf 2.89 MB) .. Morski Oddział Straży Granicznej Kontakt do nas ul. Oliwska 35, 80 - 563 .Oświadczenia majątkowe 2018.. Oświadczenie majątkowe członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu .Oświadczenia majątkowe..

Oświadczenia majątkowe 2017.

W końcu postanowiliśmy to zrobić.28.03.2018 13:38.. Liczba stron: 4.. Opis: Dz.U.. ?, bo niedawno weszło Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej,StrazGraniczna _Praga _oswiadczenie _2017.pdf 0.33MB Oświadczenie o stanie majątkowym za rok 2018.. Opis: Formularz obowiązuje od dnia 27 stycznia 2018 r. Dz.U.. ?, bo niedawno weszło Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników .Oświadczenie składa się w zamkniętej kopercie, na której czytelnie umieszcza się następujące dane: imię i nazwisko składającego oświadczenie, imię ojca, rok urodzenia, nazwę komórki lub jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której składający oświadczenie pełni służbę lub jest zatrudniony, oraz napis "oświadczenie majątkowe".Oświadczenie majątkowe musi zostać wypełnione przy zachowaniu poniższych zasad: • staranność, rzetelność, zupełność, • wykazanie majątku znajdującego się w kraju i za granicą, • wykazanie wierzytelności, • określenie na wstępie informacji o panującym .Oświadczenia majątkowe 2018..

Oświadczenia majątkowe 2016 ...

(19.12.2018) oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2018 r. .. Janusz Witek - zastępca komendanta Straży Miejskiej oświadczenie majątkowe za 2018 rok Roman Witowski - dyrektor ZDiZppłk SG Dawid Krztoń - Komendant Placówki SG w Lublinie - OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - OŚWIADCZENIA O STANIE MAJĄTKOWYM TERENOWYCH ORGANÓW NADBUŻAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJOświadczenia majątkowe 2018.. Gen. Władysława Sikorskiego 78; 11-400 Kętrzyn tel.. Oświadczenie o stanie majątkowym funkcjonariusza / pracownika Straży Granicznej.. BIP - Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Kontakt do nas ul. Mickiewicza 34; 37-700 Przemyśl centr.tel.. Oświadczenia majątkowe 2015 r. Oświadczenia majątkowe 2014 r. Oświadczenia majątkowe 2013 r.oŚwiadczenia majĄtkowe - oŚwiadczenia o stanie majĄtkowym terenowych organÓw nadbuŻaŃskiego oddziaŁu straŻy granicznej OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - BIP - Nadbużański Oddział Straży GranicznejOświadczenia majątkowe - BIP - Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Biuletyn Informacji Publicznejgen.. Liczba stron: 11.. Oświadczenie majątkowe - wzór do pobrania 2009-02-10 00:00 Teresa Pełka, opublikował: Emilia Rynkowska .. Cześć koledzy macie może gdzieś edytowalny wzór do WORDa oświadczenia majątkowego 2018?.

(pdf 3 MB) Oświadczenie majątkowe za rok 2018.

2020; 2019; 2018; 2017; 2016; 2015; 2014; 2013; 2012; organizacja; sprawozdania finansowe; przyjmowanie i zaŁatwianie spraw; obsŁuga osÓb niesŁyszĄcych; skargi i wnioski; petycje; elektroniczna skrzynka podawcza; kontrole; procedury kontroli; ewidencje i rejestry; kontrola zarzĄdcza; wolne stanowiska pracy; zamÓwienia publiczne; mienie zbĘdne i zuŻyteoświadczenia majątkowe terenowych organów ŚLOSG - 2018 r. oświadczenia majątkowe terenowych organów ŚLOSG - 2017 r. oświadczenia majątkowe terenowych organów ŚLOSG - 2016 r. .. BIP - Śląski Oddział Straży Granicznej Kontakt do nas ul. Dąbrowskiego 2; 47-400 Racibórz tel.. ust.. Tytuł dokumentu: Oświadczenie o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej.. SG Jacek Szcząchor - Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej - Oświadczenia majątkowe - BIP - Komenda Główna Straży Granicznej Biuletyn Informacji Publicznejoświadczenie majątkowe wzór straż graniczna.pdf.. OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM FUNKCJONARIUSZA/PRACOWNIKA STRAŻY GRANICZNEJ* CZĘŚĆ A Ja, niżej podpisany(a), ………………………………………………………………………………………………………………………………… (imię/imiona i nazwisko, nazwisko rodowe)Oświadczenia majątkowe - 2018 r. - 2018 - BIP - Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej Biuletyn Informacji PublicznejOświadczenia majątkowe 2018 r. - Oświadczenia majątkowe - BIP - Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Biuletyn Informacji PublicznejCześć koledzy macie może gdzieś edytowalny wzór do WORDa oświadczenia majątkowego 2018?.

(pdf 3 MB) Oświadczenie majątkowe za 2019 r. 30.03.2020 19:16.

2018 _Oswiadczenie _T _Praga.pdf 0.30MB Oświadczenie o stanie majątkowym za rok 2019.. Straz _Graniczna _T _Praga _oswiadczenie _2019.pdf 1.16MB.Oświadczenia majątkowe 2021 r. oświadczenia majątkowe 2020 r. Oświadczenia majątkowe 2019 r. Oświadczenia majątkowe 2018 r. Oświadczenia majątkowe 2017 r. Oświadczenia majątkowe 2016r..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt