Deklaracja celna cn 22 do druku

Nazwisko.. W tym miejscu znajdziesz formularze akcyzowe.. Deklaracja celna CN 23: Liczba stron: 2 Format pliku: Interaktywny formularz w formacie PDF Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.P rzy nadawaniu do Wielkiej Brytanii przesyłek pocztowych z zawartością towarów konieczne jest wypełnianie przez nadawców deklaracji celnych CN 22 lub CN 23, w zależności od rodzaju przesyłki, tak jak obecnie ma to miejsce przy nadawaniu przesyłek do krajów i terytoriów spoza Unii Europejskiej…

Druk deklaracji celnej cn 22

Jednak w przypadku gdy zadek larowana przez nadawc ę warto ść zawarto ści przekracza 300 SDR lub gdy nadawca sobie tego życzy, do przesyłek listowych dołącza si ę tak że podan ą w kolumnie 2 liczb ę oddzielnych egzemplarzy deklaracji celnej CN 23.Potwierdzam, Že informacje podane w niniejszej deklaracji celnej sq do- kladne i Že przesytka ta nie zawiera zadnego przedmiotu niebezpiecznego lub zabronionego przez przepisy pocztowe albo celne.. Deklaracja nieprawdziwa lub niejednoznaczna może spowo…

Regulamin | Kontakt