Wzór pisma bezpodstawne wzbogacenie

Bezpodstawne wzbogacenie jest szczególnym zdarzeniem prawnym, w wyniku którego bez podstawy prawnej powstaje nowa sytuacja, polegająca na wzroście majątku po stronie .Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy.. Podstawowy dla omawianej problematyki art. 405 kc stanowi, iż "kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, .UZASADNIENIE Powód Wspólnota Mieszkaniowa (.). w W. wniosła o z…

Regulamin | Kontakt