Zaswiadczenie o niekaralnosci wzor wniosku

Wniosek powinien zawierać dane dotyczące imion i nazwisk, adresów oraz danych identyfikujących, a w przypadku osoby fizycznej numer PESEL.. Wowczas bedzie wiadomo, jak to wyglada w chwili obecnej.Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym - Oddział KRK w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 44A, 10-001 OLSZTYN Zaświadczenie z KRK Olsztyn można uzyskać w oddziale KRK lub zamówić przez internet:.. Właśnie wypełniam wniosek o zaświadczenie o niekaralności, ponieważ potrzebuję je d…

Regulamin | Kontakt